Komu je namenjen pouk?

 

  • Slovenščina se ponuja začetnikom in izpopolnjevalcem jezika. 
  • Slovenščina se ponuja na območjumanjšinskega šolstva na Koroškem

 

Kaj potrebujem?

  • Zanimanje za jezik
  • Navdušenje za učenje jezika

 

Zakaj mi je v korist?

  • 4 letna izobrazba slovenščine kotmanjšinski jezik in jezik soseda.
  • Znanje  jezika omogoča boljšo prihodnostna poklicnih ter drugih področjih.

 

Kako poteka pouk?

  • Dvojezičen učitelj/učiteljica  poučujeučence / učenke individualno v majhnihskupinah. 
  • Ekskurzije v Slovenijo oz. obiski dvojezičnihustanov na Koroškem popestrijo pouk.

 

Nadaljno

  • Učenje jezika popestrijo govorne vaje in