Šta učim u ovom nastavnom predmetu?

 

·        Pismeno i usmeno vladanje maternjim BHS jezikom, kao prvim jezikom.

·        Jačanje i proširivanje fonda riječi iz svakodnevnog, ali i poslovnog života.

·        Ovladavanje stručnim jezikom npr. iz oblasti informatike..

 

Šta mi je za to potrebno?

 

·        Interesovanje za vlastiti maternji jezik/prvi jezik.

·        Cijenim i želim njegovati svoj maternji jezik.

·        Volim učiti jezike

 

Kako naučeno na ovoj nastavi može za mene biti od koristi?

 

·        Svako dodatno pismeno i usmeno poznavanje nekog jezika, otvara bolje mogućnosti  pri traženju zaposlenja

 

Kako izgleda nastava?

 

·        Nastava jezika na kompjuterima, smjenjuje se sa fazama nastave u klasičnoj formi, te nastave u grupama ili u parovima.

·        Učestvovanje u raznim projektima i takmičenjima (npr. Sag’s Multi)

 

Ostalo

 

·        Rad sa učenicima /učenicama obavlja kopetentan tim učiteljica.

·        Postojeća saradnja sa Institutom Slavistike na Univerzitetu u Klagenfurtu.


 

Što učim u ovom nastavnom predmetu?

 

·        Pismeno i usmeno vladanje materinskim BHS jezikom, kao prvim jezikom.

·        Jačanje i proširivanje fonda riječi iz svakodnevnog, ali i poslovnog života.

·        Ovladavanje stručnim jezikom npr. iz oblasti informatike..

 

Što mi je za to potrebno?

 

·        Interesovanje za vlastiti materinski jezik/prvi jezik.

·        Cijenim i želim njegovati svoj materinski jezik.

·        Volim učiti jezike

 

Kako naučeno na ovoj nastavi može za mene biti od koristi?

 

·        Svako dodatno pismeno i usmeno poznavanje nekog jezika, otvara bolje mogućnosti  pri traženju zaposlenja

 

Kako izgleda nastava?

 

·        Nastava jezika na kompjutorima, smjenjuje se sa fazama nastave u klasičnoj formi, te nastave u grupama ili u parovima.

·        Učestvovanje u raznim projektima i takmičenjima (npr. Sag’s Multi)

 

Ostalo

 

·        Rad sa učenicima /učenicama obavlja kopetentan tim učiteljica.

·        Postojeća suradnja sa Institutom Slavistike na Univerzitetu u Klagenfurtu.


 

Šta učim u ovom nastavnom predmetu?

 

·        Pismeno i usmeno vladanje maternjim BHS jezikom, kao prvim jezikom.

·        Jačanje i proširivanje fonda reči iz svakodnevnog, ali i poslovnog života.

·        Ovladavanje stručnim jezikom npr. iz oblasti informatike..

 

Šta mi je za to potrebno?

 

·        Interesovanje za vlastiti maternji jezik/prvi jezik.

·        Cenim i želim negovati svoj maternji jezik.

·        Volim učiti jezike

 

Kako naučeno na ovoj nastavi može za mene biti od koristi?

 

·        Svako dodatno pismeno i usmeno poznavanje nekog jezika, otvara bolje mogućnosti  pri traženju zaposlenja

 

Kako izgleda nastava?

 

·        Nastava jezika na kompjuterima, smenjuje se sa fazama nastave u klasičnoj formi, te nastave u grupama ili u parovima.

·        Učestvovanje u raznim projektima i takmičenjima (npr. Sag’s Multi)

 

Ostalo

 

·        Rad sa učenicima /učenicama obavlja kopetentan tim učiteljica.

·        Postojeća saradnja sa Institutom Slavistike na Univerzitetu u Klagenfurtu.


INSTAGRAM
INSTAGRAM